Blad

HHV Blad Udkommer en gang i kvartalet, Deadline: 15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december Trykkes hos: Buwi Grafisk ApS, Vognmarken 3, 3200 Helsinge

Annoncer og indlæg  sendes til redaktionen: 

Charlotte Olden-Jørgensen

E-mail: blad@hhv.fora.dk 

Tlf.  48 79 30 22

Kopiering fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Annoncer: 1/1 side: Kr. 200,-. 1/2 side: Kr. 80,-. 1/4 side: Kr. 40,- Annoncer for medlemmer: små annoncer gratis.Holbo Herreds Væverforening
Helsingevej 64 F
Blistrup
3230 Græsted

Skoleleder: Eva J. Press

Telefon: 61684396

Mail: kursusafdeling@hhv.fora.dk

CVR: 12843038

Formand for HHV: Merete Stavnsbjerg Kan træffes på mail: merete@hhv.fora.dk eller tlf: 21737257 .


Medlem af Fora