Blad

HHV Blad Udkommer en gang i kvartalet, Deadline: 15. marts, 15. juni, 15. september og 15. december Trykkes hos: Buwi Grafisk ApS, Vognmarken 3, 3200 Helsinge

Annoncer og indlæg  sendes til redaktionen: 

Charlotte Olden-Jørgensen, Valby Gade 16, 3200 Helsinge

E-mail: blad@hhv.fora.dk 

Tlf.  48 79 30 22

Kopiering fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Annoncer: 1/1 side: Kr. 200,-. 1/2 side: Kr. 80,-. 1/4 side: Kr. 40,- Annoncer for medlemmer: små annoncer gratis.

KONTAKT


Holbo Herreds Væverforening
Toftegårdsvej 6
Udsholt
3230 Græsted

Telefon: 21241956

Mail: formand@hhv.fora.dk

CVR: 12843038

Skoleleder for HHV: Flemming Christensen - Kan træffes på: mail: kursusafdeling@hhv.fora.dk tlf: 40457485

Medlem af Fora