Generalforsamling 26 februar 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i HOLBO HERREDS VÆVERFORENING tirsdag den 26. februar 201 kl 19.00 i Huset i Blistrup. Gilbjergskolen, Toftegårdsvej 6, Udsholt, 3230 Græsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag til nye vedtægter (se bilag 1)

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af medlemskontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Beretning og regnskabsaflæggelse fra kursusafdelingen ved kursusleder
Flemming Christensen.

10. Eventuelt.
Ad 4: Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes skriftligt til formanden
senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle indkomne forslag vil
blive lagt på hjemmesiden. Hvis man ikke har mulighed for at se
hjemmesiden, bedes man kontakte Hanne Ipsen for at få materialet tilsendt
som brev.
Ad 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Følgende medlemmer er på valg:
Hanne Ipsen (modtager genvalg)
Anne-Marie Bech (modtager ikke genvalg)

Formand Hanne Ipsen
Lyngfeldts Tværvej 4
3300 Frederiksværk
Tlf.: 21 24 19 56
Mail: formand@hhv.fora.dk

KONTAKT


Holbo Herreds Væverforening
Toftegårdsvej 6
Udsholt
3230 Græsted

Telefon: 21241956

Mail: formand@hhv.fora.dk

CVR: 12843038

Skoleleder for HHV: Flemming Christensen - Kan træffes på: mail: kursusafdelingen@hhv.fora.dk tlf: 40457485

Medlem af Fora